Montag, 22. Juli 2024
Seite wählen

schinge Kressdääsch

[ → Übersetzung siehe hier … 😉 ]

Et jenk schon ob de Ovend ahn,
ich dät en Kirch betredde,
on jenk bes ahn de Kripp jans noh,
on wollt do still jett bädde.

Wie en Ihl jekneht ich hann,
do hurt ich schnelle Schritt;
on ihlich kohm dä Küster an,
och dä Pastuur kohm met.

Ich dat mir jlich, datt jett nit stemp.
Dä Küster ref: „Oh Jott“.
Se lurten en de Kripp erinn,
et Jesuskenk wor fott.

Dä Pastuur konnt dat nitt verstonn,
senge Blick jeng hin on her,
datt Kreskenk konn doch ja nitt jonn.
Trotzdämm de Kripp wor leer.

Op emol kraach de Kirchdüür,
et Häzz wudd uss jans wäärm.
Ne kleene Jong stund en de Düür
on hehlt datt Kenk im Ärm.

Seng Uuhre worre hell un blank,
de Höörche drövve kruus.
Ne Roller stellt ä in die Bank
on sääht dann frei un luus…

„Et Kreskenk mir ne Roller braat,
ne schöne, wie Ihr seht.
Et hätt paar Rönd´chre mit jemaht,
dat hätt et doch verdeehnt.“

(Autor unbekannt)

Schinge Kressdääsch …

about "Boeffi" ...CU
@ Boeffi  .net     aktualisiert am 24.05.2018

 

Medien- / Artikelbilder-Nachweis: Danke an und © siehe » 
alv1nx